Thông tin mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Forgout

Qui cách: Hộp 2 vỉ mỗi vỉ 15 viên

Cao sao vàng 8 gam

Qui cách: Hộp 8 gam

Cao sao vàng 4 gam

Qui cách: Hộp 4 gam

Cao sao vàng 3 gam

Qui cách: Hộp 3 gam

Sâm nhung bổ thận Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên; Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 50 g

Tiêu độc nhuận gan mật tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Nano Active TW3

Qui cách: Lọ

Hoạt huyết dưỡng não

Qui cách: Hộp 1 vỉ x 20 viên; Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên.

Hoàn sâm nhung tw3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g. Hộp 10 hoàn x 8 g. Hộp 6 hoàn x 10 g. Hộp 10 hoàn x 10 g

Hoàn phong tê thấp Tw3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8 g; Hộp 8 hoàn x10 g; Hộp 10 hoàn x10 g

Hoàn bổ thận âm tw3

Qui cách: Hộp 10 túi 50 g, hộp 10 gói 5 g, hộp 7 gói 5 g.

Frentine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

D3 CARE

Qui cách: Chai

Cennar.tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ 100 viên

Bổ thận thuỷ tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Actiso P Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang

Hoàn Sâm nhung TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn , 6 hoàn mềm x 10g

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 1 gói x 50g hoàn cứng

An lợi nhiệt TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên

An thần TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 100 viên

Hoàn Quy tỳ TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 gam; Hộp 10 hoàn x 8 gam.

Hoàn An thai

Qui cách: Hộp 10 gói x 5 gam; Hộp 1 gói x 50 gam

Bát vị TW3

Qui cách: Hộp 1lọ 50g

Cao ích mẫu TW3

Qui cách: Hộp 1 chai 125 ml, 150 ml, 200 ml.

Hoàn Sâm lộc TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8g

Hoàn Lục vị TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g; Hộp 10 hoàn x 8 g

Hoàn Bổ trung ích khí TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8g

Thuốc tiêu độc tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 80 viên

Cao sao vàng

Qui cách: Hộp 1 lọ 20g

Frentine

Qui cách: Hộp 1 lọ x 30 viên

SUPERBRAIN

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 4 viên.

SPIRAMYCYL

Qui cách: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 5 viên

Rotundin

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Ho hen Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 75 ml; Hộp 1 chai 125 ml; Hộp 1 chai 150 ml.

beli ho

Qui cách: Hộp

vitamin c

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 50 vì x 10 viên

Tetracyclin

Qui cách: Lọ 400 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Ngân kiều giải độc Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên

Dobamedron 4mg hoặc 16mg

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Poficin

Qui cách: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên

NAOMY

Qui cách: Chai

kimraso

Qui cách: Lọ

Viên bách trĩ

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

EMMAT

Qui cách: Vỉ

DOBACITYN

Qui cách: Vỉ 4 viên

Diatyp

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 90 viên; Hộp 1 lọ x 120 viên.

Dalopin

Qui cách: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang.

Daleston-D

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 75 ml.

Siro Coje ho

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 75 ml.

Clorocid

Qui cách: Hộp 10 vỉ x10 viên

CC life

Qui cách: Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml

Vitamin B1

Qui cách: Lọ 2000 viên, lọ 100 viên

Magasol

Qui cách: Hộp 1 lọ x 100 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên

Hoàn thập toàn đại bổ

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8 g

TETRACYCLIN TW3 500mg

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Growday

Qui cách: Lọ

Giới thiệu

Giới thiệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực tthuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 thành lập và hoạt động từ ngày 11/02/1962 theo quyết định số: 143/BYT-TC của Bộ Y tế - Tài chính và được tách ra từ Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1, tiền thân là xưởng bào chế do ba viện bào chế gộp lại...
Xem tiếp

Tin tức & thông báo

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Thành viên BKS đăng ký bán 2000cp

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Thành viên BKS đăng ký bán 2000cp

09:56 - 24.09.2018 Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Thành viên BKS đăng ký bán 2000 CP

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18:36 - 14.08.2018 Báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:25 - 11/04/2018 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018